ZWROTY

Zwrotów można dokonywać w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Przed odesłaniem towaru prosimy o przesłanie nam krótkiego maila z informacją o chęci zwrotu na adres madelle@madelle.pl

Prosimy o zwrot towaru w nienaruszonym stanie wraz z paragonem i wypełnionym formularzem zwrotu. Będziemy wdzięczni za staranne składanie odsyłanych produktów. Prosimy o nie odsyłanie produktów na lewej stronie, zwiniętych w kulkę, wciśniętych w zbyt małe pudełko lub odesłanych w stanie który świadczy o braku poszanowania dla odsyłanej rzeczy.  

Adres do zwrotu:

Madelle Magdalena Magnon

Krakowska Mała 15

28-230 Połaniec

T: 692 435 395

Będziemy wdzięczni za odsyłanie paczek wybraną, dowolną firmą kurierską - jest to najlepsza metoda odesłania paczki i najbardziej pewna. Prosimy o w miarę możliwości unikanie odsyłania paczek Pocztą Polską (listonosz nie dzwoni gdy nie ma nas na miejscu, często nie zostawia awizo). 

W ciągu 7 dni, a najpóźniej do 14 dni od otrzymania przez nas paczki zwrócimy Ci pieniądze. 

 

FORMULARZ ZWROTU:

Formularz zwrotu towaru  

Warszawa, dnia.........................

 

.....................................................

(Numer zamówienia)

..........................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko, numer telefonu, adres)

Niniejszym oświadczam, iż:
Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 22000 roku (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) odstępuję od transakcji na odległość z firmą: Madelle Magdalena Magnon i zwracam wymienione poniżej towary:

............................................................................................................

(zwracany artykuł i cena)

Proszę o zwrot środków na moje konto bankowe:

...................................................................................................................

(Numer konta na który ma zostać zwrócona należność)

Właściciel rachunku: .................................................................................

Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu, w tym konieczność dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego towaru.

..............................................................

(podpis Klienta)

...........................REKLAMACJE

Każda rzecz kupiona w sklepie Madelle może być reklamowana jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży.

Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres madelle@madelle.pl podając imię i nazwisko, numer zamówienia, opis wady i dołączając zdjęcia.

Reklamowany towar należy dostarczyć na adres:

Madelle Magdalena Magnon,

Ul. Parkowa 9/3,

00-759 Warszawa.

T: 692 435 395

Rozpatrzymy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekażemy Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania, użytkowania lub niewłaściwej pielęgnacji naszych produktów.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wyślemy Ci produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od chwili pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe zaproponujemy Ci inny Towar stanowiący substytut wadliwego Towaru lub zwrócimy pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.